Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 665 55 98

Αντλία Εντερικής Σίτισης EP-60C

 • Η συσκευή εντερικής σίτισης που χρησιμοποιείται μαζί με αυτή την αντλία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-1615: 2000 
 • Υποστηρίζει τη θέρμανση του θρεπτικού διαλύματος και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, κάνοντας τη σίτιση πιο πρακτική και άνετη. 
 • Οθόνη αφής, η οποία προσφέρει ένα εύχρηστο και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας για την αλληλεπίδραση κάθε ατόμου με τη συσκευή. 
 • Ευρύ φάσμα ρυθμίσεων για τον ρυθμό σίτισης: 1~1200 ml/ώρα. 
 • Λειτουργία ασύρματης δικτύωσης και λειτουργία ενσύρματης δικτύωσης που δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της έγχυσης. 
 • Λειτουργία κλήσης του νοσηλευτικού προσωπικού. 
 • Η οθόνη υποστηρίζει τη νυχτερινή λειτουργία ώστε να μειώνονται οι παρεμβολές του φωτός με τον ασθενή και το περιβάλλον. 
 • Υποστηρίζει τρεις τύπους παροχής ισχύος: παροχή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) και ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. 
 • Σχεδιασμός με 3-CPU και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με δύο κανάλια της κατάστασης σίτισης για αποφυγή αποκλίσεων, όπως ανεπαρκής ή υπερβολική σίτιση, και αναπαραγωγή συναγερμού σε περίπτωση απόκλισης ως προς τον χρόνο. 
 • Ανεξάρτητος επεξεργαστής CPU για το μοτέρ.
 • Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας: 24 ώρες.

Σημαντική σημείωση:

Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νοσοκομείο ή στο σπίτι σε ενήλικες και παιδιά, αλλά όχι σε νεογνά. Η αντλία εντερικής σίτισης EP-60/EP-60C δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αρτηριακή ή ενδοφλέβια έγχυση ούτε για έγχυση όταν απαιτείται αποφυγή της εισόδου αέρα. Η λειτουργία της αντλίας εντερικής σίτισης πρέπει να γίνεται από ή υπό την καθοδήγηση κλινικά εκπαιδευμένων και καταρτισμένων τεχνικών, οι οποίοι έχουν λάβει εκπαίδευση σχετική με τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα
σχετικά με αυτό το προϊόν;

1. Συνδέστε το τμήμα σύνδεσης του περιέκτη διατροφικού διαλύματος της συσκευής εντερικής σίτισης στη φιάλη διατροφικού διαλύματος ή τον ασκό διατροφικού διαλύματος ώστε να είναι δυνατή η ροή του διατροφικού διαλύματος εντός του σωλήνα και του θαλάμου ενστάλαξης της συσκευής εντερικής σίτισης.

2. Όταν το ύψος της στάθμης υγρού προσεγγίσει το 1/3 του ύψους του θαλάμου ενστάλαξης, ανοίξτε τον κυλινδρικό σφιγκτήρα στη συσκευή εντερικής σίτισης.

3. Μεταγγίστε υγρό στον σωλήνα για να αφαιρέσετε τον αέρα από τον σωλήνα. Κατόπιν, κλείστε τον κυλινδρικό σφιγκτήρα στη συσκευή εντερικής σίτισης για να αποτρέπεται η ελεύθερη ροή του υγρού.

4. Ανοίξτε τη θύρα της αντλίας εντερικής σίτισης.

5. Εισαγάγετε τον θάλαμο ενστάλαξης από επάνω προς τα κάτω εντός της σχισμής όπου βρίσκεται ο αισθητήρας ενστάλαξης και στην κατώτερη σχισμή ώστε να συνδεθούν σταθερά το ανώτερο άκρο και το κατώτερο άκρο του θαλάμου ενστάλαξης, αντίστοιχα.

6. Τοποθετήστε τον σωλήνα γύρω από τον περισταλτικό τροχό και κατόπιν πιέστε τον σωλήνα εντός της σχισμής όπου βρίσκεται ο αισθητήρας αναλωσίμων και τη σχισμή στην επάνω δεξιά πλευρά, αντίστοιχα.

7. Κλείστε τη θύρα της αντλίας.

8. Πιέστε τον σωλήνα εντός της σχισμής στη θύρα της αντλίας.

9. Εάν έχετε προμηθευτεί τη διάταξη θέρμανσης, πρέπει να τοποθετήσετε τον σωλήνα της συσκευής εντερικής σίτισης στη σχισμή της διάταξης θέρμανσης.

Ονομασία: Αντλία εντερικής σίτισης Μοντέλο EP-60/EP-60C

Διαστάσεις: 147,5(Μ)×105(Π)×165(Υ) χιλιοστά

Βάρος: Περίπου 1,2 κιλά (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, χωρίς τον σφιγκτήρα ράβδου και τη διάταξη θέρμανσης)

Τροφοδοσία ισχύος: Παροχή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 VA ισχύς εισόδου

Εξωτερική παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος: 12 V Ενσωματωμένη μπαταρία: 10,8 V, 3000 mAh.

Μοντέλο: 18650-3S1P

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας: όχι λιγότερες από 22 ώρες

Συνθήκες δοκιμής: Χρησιμοποιείται μια πλήρως φορτισμένη καινούρια μπαταρία, το LAN, το WLAN και η διάταξη θέρμανσης είναι απενεργοποιημένα, η αυτόματη ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού είναι ενεργοποιημένη και ο ρυθμός σίτισης είναι ρυθμισμένος στα 25 ml/ώρα.

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: όχι περισσότερο από 4 ώρες (η αντλία απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση)

Λειτουργία φόρτισης μπαταρίας: είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος ή είσοδος συνεχούς ρεύματος για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Λειτουργία σίτισης: Συνεχής λειτουργία και διαλείπουσα λειτουργία

Ρυθμός σίτισης: 1~1200 ml/ώρα

Ελάχιστη προσαύξηση ρυθμού σίτισης: 1 ml/ώρα

VTBD (Όγκος προς χορήγηση): 0~9999 ml (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml)

Μεμονωμένος VTBD: 1~9999 ml (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml)

Οθόνη όγκου σίτισης: 0~9999 ml

Οθόνη συνολικού όγκου: 0~99999 ml

Ακρίβεια σίτισης: Η ανακρίβεια της σίτισης δεν υπερβαίνει το 5% (μετά τη βαθμονόμηση).

Ρυθμός bolus: 1~1200 ml/ώρα (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml/ώρα)

Προκαθορισμένος όγκος bolus: 1~9999 ml (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml)

Ρυθμός αρχικής πλήρωσης: 2000 ml/ώρα

Ρυθμός έκπλυσης: 1~1200 ml/ώρα (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml/ώρα)

Προκαθορισμένος όγκος έκπλυσης: 1~9999 ml (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml)

Ρυθμός αναρρόφησης: 1~1200 ml/ώρα (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml/ώρα)

Ρυθμός KTO: 1~30 ml/ώρα (ελάχιστη προσαύξηση: 1 ml/ώρα)  Ο ρυθμός KTO (keep tube open) δεν είναι υψηλότερος από τον επιλεγμένο ρυθμό σίτισης.

Θερμοκρασία διάταξης θέρμανσης: 32 ~ 50 °C ή 90 ~ 122 °F

Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας: ±3 °C

Συναγερμός: Συναγερμός υπενθύμισης, Άνοιγμα θύρας, Ολοκλήρωση σίτισης, Σφάλμα σίτισης, Υψηλή θερμοκρασία διάταξης θέρμανσης, Χαμηλή θερμοκρασία διάταξης θέρμανσης, Χωρίς διάταξη θέρμανσης, Χωρίς μπαταρία, Χωρίς εξωτερική τροφοδοσία, Χαμηλή μπαταρία, Άδεια μπαταρία, Ολοκλήρωση κατάστασης αναμονής, Διαρροή θρεπτικού διαλύματος, Σφάλμα φόρτισης

Λειτουργία δικτύωσης: Η αντλία εντερικής σίτισης μπορεί να συνδεθεί στο κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της έγχυσης είτε με ενσύρματη ή με ασύρματη σύνδεση.

Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία: 5 °C ~ 40 °C  Υγρασία: 15%~95% Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση Ύψος πίεσης: 57,0 ~ 106,0 kPa

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς: Θερμοκρασία: -20 °C ~ +55 °C Υγρασία: 10%~95% Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση Ύψος πίεσης: 22,0 ~ 107,4 kPa

Ταξινόμηση: Κατηγορία I/Εσωτερικά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου CF IP34 Μη αποστειρωμένο Συσκευή που δεν υπάγεται στην κατηγορία AP/APG Τρόπος λειτουργίας: συνεχής

Διάρκεια χρήσης: 10 έτη

Ημερομηνία κατασκευής: Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος

24/7

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

ΔΩΡΕΑΝ

Κόστος μεταφοράς & εγκατάστασης (εντός Αθηνών)

100%

Εξειδικευμένο Προσωπικό

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα σκευάσματα εντερικής διατροφής συνταγογραφούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και από συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών.

Σε περίπτωση συνταγογράφησης και έγκρισης από τον Ε.Ο.Π.Υ., ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει συμμετοχή αλλά καλύπτεται οικονομικά 100%.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας κάθε μέρα 9-5 (εκτός Σαββατοκύριακου), είτε να μας στείλετε email στο info@apnutrihome.gr 24/7.

Καθημερινά 9-5 στο τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στο email μας 24/7.

Για παραγγελίες εντός Αθηνών ο εκτιμώμενος χρόνος είναι 24ώρες.